Lees hier alle maatregelen omtrent corona: meer info

Info voor artsen

Doeltreffend en gezond

Het komt steeds vaker voor! Huisartsen en/of specialisten die hun vrouwelijke patiënten voortaan doorverwijzen naar zlim. Wellicht behandelen wij ook vrouwen uit uw praktijk. En met succes! Uit onderzoek van de Universiteit van Leuven werd geconcludeerd dat er zeer verrassende resultaten te behalen zijn met deze revolutionaire methode. Als slotconclusie van het rapport werd zelfs gesteld dat de afslankmethode van zlim een doeltreffende en gezonde manier is om af te slanken.

 

Behandeling

De oefeningen worden veelal liggend en zittend uitgevoerd en zijn eenvoudig van aard. Uiteraard wordt, naarmate de cliënt verder gevorderd is, de zwaarte en de intensiteit van de oefeningen wat opgevoerd. Al onze cliënten worden gedurende het gehele traject deskundig en persoonlijk begeleid door onze goed opgeleide afslankconsulentes bij het doen van de oefeningen alsmede bij de voeding. Zij gaan uiterst zorgvuldig te werk. Het spreekt voor zich dat wij, indien daar aanleiding voor is, personen eerst naar hun huisarts verwijzen, alvorens wij ze in behandeling nemen.

Ook sommige ziektekostenverzekeraars erkennen onze methode. Bij sommigen van hen is het mogelijk om een vergoeding (al dan niet geheel of gedeeltelijk) voor het volgen van onze methode te krijgen. Misschien kunt u uw patiënt(en) hierop attent maken.